องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง
ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160

ลงนามถวายพระพร